Op zoek naar een Freelance Tekstschrijver? Kijk bij www.freelancetekstschrijver.nl

Copyright op tekst. Hoe zit het nu echt?

Copyright en AuteursrechtJe kent het wel, je hebt eindelijk een nieuwe website. Nu de tekst nog. Veel bedrijven kiezen er voor om de tekst zelf te schrijven. Behalve dat het lang niet zo eenvoudig is als het lijkt om een tekst te schrijven die ook daadwerkelijk klanten oplevert, is er nog een fenomeen dat ons hindert. SEO specialisten noemen het Duplicate Content, tekstschrijvers beroepen zich op hun auteursrecht. Of terwijl, je mag niet zomaar de tekst overnemen van een ander. Op nagenoeg elke tekst berust het auteursrecht. Maar wat mogen we nu wel en wat mogen we zeker niet? Zeker wanneer je over een onderwerp schrijft waarvoor je informatie van derden toevoegt om het aantrekkelijk en begrijpelijk te maken is het goed om te weten wat het Copyright nu eigenlijk inhoudt.

Waneer is het auteursrecht van toepassing?

Er gaan veel verhalen de rondte over wat nu wordt bedoeld met het auteursrecht en wanneer het van toepassing is. De wet is daar heel duidelijk over:

  • Op creatieve aaneenrijging van woorden berust het auteursrecht
  • Het herhalen of kopiëren van feiten is vrij – Dat mag wel

De creatieve aaneenrijging van woorden is bepalend

Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Wanneer je een tekst van een andere website kopieert en deze op jouw eigen website plaatst ben je strafbaar. De belangrijkste reden hiervoor is dat je de creatieve aaneenrijging van de woorden die de ander heeft gebruikt letterlijk of nagenoeg letterlijk overneemt. Je zou dus kunnen zeggen, het auteursrecht berust niet op het gebruik van de specifieke woorden maar meer op de manier waarop je dat doet. Zoals ik in deze tekst feitelijk geen informatie geef en geen woorden gebruik die niet al eerder door anderen in een vergelijkbare context zijn gebruikt, zo mag jij dat ook doen bij het onderwerp waarover jij schrijft. Als je er maar, net als ik, voor zorgt dat de manier van presenteren, de manier van aan en door elkaar gebruiken van woorden maar uniek is en op een creatieve manier is toegepast zoals alleen jij dat hebt gedaan.

Het overnemen van feiten mag wel

Betekent het dan dat je wel heel erg wordt belemmerd in het schrijven van teksten waarover al heel vaak is geschreven? Zeker wanneer de informatie die erin staat nagenoeg hetzelfde is als bij een ander en er binnen een bepaalde branche stijlregels bestaan zodat deze creatieve aaneenrijging al snel op elkaar lijkt. Nee, dat valt reuze mee. Wat ik hier vertel is al vele malen eerder uiteengezet – al is het merendeel van de mensen nog steeds niet goed op de hoogte – het sausje wat ik gebruik om het jullie uit te leggen is uniek. Daar komt bij dat de feiten die ik vermeld, zoals de beschrijving van het auteursrecht zelf, niemands eigendom is en dus vrij gebruikt mag worden. Iedereen mag feiten van een ander hergebruiken. Het doen van onderzoek naar feiten en deze omzetten in een mooi, eigen verhaal mag dus. Je mag dus feiten uit een krant halen en hier een eigen tekst bij schrijven. Zolang je maar geen gebruik maakt van de creativiteit van de ander.

Wanneer het niet creatief is mag je het overnemen

Stel dat iemand ergens op een website een opsomming van feiten doet, zonder deze op een aantrekkelijke manier aan elkaar te schrijven. Denk aan een willekeurig weerbericht bijvoorbeeld, of een overzicht van de AEX, dan mag je deze dus letterlijk overnemen en in zijn geheel kopiëren. Voor mij als professioneel commercieel tekstschrijver is het heel belangrijk om goed helder te hebben wanneer iets wel of niet de wet op auteursrecht, het copyright, overschrijdt. Misschien wel juist omdat ik veelal voor een ander schrijf. Stel dat ik gevraagd ben een website te vullen over autoraces, iets waar ik weinig tot niets vanaf weet, dan kijk ik altijd wat anderen erover schrijven. Het is dan aan mij om deze informatie op een veilige manier anders te verpakken en waar mogelijk te voorzien van eigen aanvullende informatie.

Copyright of Auteursrecht en SEO

Wanneer ik niet alleen gevraagd ben de website van een bedrijf van content, inhoud, te voorzien maar ik ook de taak heb om te zorgen voor betere vindbaarheid dan wordt het al weer een stuk ingewikkelder. Als SEO Tekstschrijver heb ik namelijk drie doelgroepen:

  • Ik schrijf zodanig dat de lezer geneigd is klant te worden – Het commercieel tekstschrijven
  • Ik schrijf op een manier dat Google begrijpt waar het over gaat en besluit de pagina een goede positie te geven in de zoekresultaten – Het SEO Tekstschrijven
  • Ik schrijf een tekst waarin mijn klant zich herkent en dat waar hij voor staat goed naar buiten komt – Het toepassen van de Branding Strategie

Eigenlijk zeg ik hiermee al dat ik nooit genoegen kan nemen met het één op één overnemen van andermans tekst omdat ik hiermee deze drie doelstellingen nooit kan behalen. Maar er is nog een goede reden om dit niet te doen. Google straft het hergebruik van eerder gepubliceerde tekst (Duplicate Content) ongenadig hard af. Het meerdere keren gebruiken van eenzelfde tekst (Ook wanneer jij hiervan zelf de auteur bent) heeft een averechtse uitwerking op SEO – de vindbaarheid in Google. Dus zelfs al zou het niet in strijd zijn met het auteursrecht, wij raden het sterk af.

Bronvermelding maakt het niet legaal

De misvatting bestaat dat het vermelden van de bron maakt dat hergebruik wel is toegestaan. Helaas is dit niet het geval. Bronvermelding heeft geen invloed op het Copyright. Andersom is het niet meer zo dat het toevoegen van het Copyright symbool automatisch maakt dat het auteursrecht automatisch op jouw tekst van toepassing is. Tegelijkertijd betekent het ontbreken ervan niet dat er geen Copyright op berust. Dat is namelijk bij wet bepaald en over het wel of niet van toepassing zijn heb ik je net de belangrijkste regels gegeven.

Waarom klassieke boeken zo goedkoop zijn

Tot slot nog een leuk fenomeen. Ik ben niet alleen Anglist en Marketeer, ik ben ook nog afgestudeerd Boekwetenschapper. Iets wat mij altijd heeft geïntrigeerd was het vervallen van het auteursrecht. Als liefhebber van de Victoriaanse Engelse Literatuur (Dickens, Jane Austen etc.) heb ik daar zeker mijn voordeel gehad. Als jonge student kocht ik deze boeken vaak voor slechts 99 pence, herinner ik mij. Waarom deze boeken zo goedkoop waren? 70 jaar na de dood van een schrijver vervalt het auteursrecht. Deze hoeven dan niet langer te worden afgedragen.

Tot slot nog een waarschuwing

Het Copyright geldt niet alleen voor teksten. Ook het Intellectueel Eigendom is beschermd. Dat betekent wederom dat het creatieve brein wordt beschermd. Ook het hergebruik van andermans foto’s is beschermd. Dat laatste is voor een webbureau erg belangrijk. De boete gaat namelijk naar de gebruiker en niet naar de eigenaar van een website. Plaats jij als Content Manager de foto van een ander zonder hierover afspraken te maken en toestemming te verkrijgen, dan ben jij verantwoordelijk. Wij vragen onze klanten dan ook altijd om unieke foto’s aan te leveren. Wanneer deze er niet zijn dan bieden we aan een fotograaf te sturen, gespecialiseerd in het maken van bedrijfsfoto’s.

Voor meer over Copyright en Auteursrecht verwijzen wij graag naar Arnoud Engelfriet, Meester Ingenieur bij ICT-Jurist en ICT-Recht

Het delen van dit bericht mag. Kopiëren niet 😉 Dat hebben we net geleerd. Zorg in ieder geval dat je goed op de hoogte bent wanneer je teksten op internet plaatst. Houdt er ook rekening mee dat de regelgeving per land (en dus per taal) kan verschillen. Denk even goed na of SEO belangrijk voor je is en probeer zoveel mogelijk creatief en origineel te schrijven. Eventueel met gebruikmaking van de feiten waar een ander je op heeft geattendeerd.

Uitbesteden van het schrijven van teksten kan ook. Ik heb ruim 25 jaar ervaring en help je graag. Je mag mij direct bellen op 06 29563450. Een e-mail sturen naar info@global-lexis.com kan ook.

P.S.: Het delen van dit bericht wordt gewaardeerd