Wandelcoaching

Wandelcoaching

GLOBAL LEXIS WANDELCOACHING: Gelderland, Arnhem, Nijmegen

Wandelcoaching – De trend sinds 2015

Wandelen ontspant. Het onthaast en het brengt ons in het nu. Dat zijn prachtige omstandigheden voor een goed gesprek. Coaching valt of staat bij een goed gesprek. Daarom kiezen wij graag voor deze setting. Zo komen wij samen met u snel to-the-point. Juist wanneer het om de mens achter een bedrijf of organisatie gaat is Business Coaching een goede manier om snel stappen vooruit te maken.

Het voordeel van wandelend coachen

Een wandeling nodigt uit tot meer dan alleen ontspannen bewegen. U wordt geprikkeld door een steeds veranderende omgeving. Dit kan eenvoudig gebruikt worden als spiegel voor het vraagstuk waarmee u een coach hebt benaderd. Omdat u bovendien naast elkaar loopt en elkaar dus grotendeels niet in de ogen kijkt, is de drempel om over gevoelige kwesties te spreken vele malen lager.

Doelgericht en oplossingsgericht

Coachen, in tegenstelling tot therapie, is altijd doelgericht en oplossingsgericht. Dat betekent dat wij vooraf in overleg de doelstelling definiëren. We bepalen bij aanvang wat coaching beoogt op te leveren. Daarbij doorlopen we gezamenlijk een aantal stappen. Deze werken toe naar het behalen van het doel. De beperkingen en belemmeringen worden onderzocht en weggenomen en de coachee krijgt handvatten aangereikt voor een verhoogde persoonlijke effectiviteit.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

  • Ik heb een prachtig product maar weet niet hoe ik het moet verkopen
  • Ik vraag mij af of ik voldoende kwaliteiten bezit voor de dienst die ik lever
  • Ik vind het lastig om zakelijk te communiceren en merk dat het mij belemmert
  • Ik heb niet helder wie wij als bedrijf zijn
  • Ik heb regelmatig conflicten in relaties, zowel zakelijk als privé
  • Ik heb moeite met het vasthouden van mijn motivatie
  • Ik ben vaak moe en het ontbreekt mij aan de kracht hier iets aan te doen

Volle vaart vooruit

Een belangrijk verschil tussen therapie en coaching is dat een coach niet gaat graven in het verleden. Wel wordt onderzocht  hoe de coachee nu omgaat met bepaalde zaken. Wanneer dit niet effectief is wordt gezocht naar een alternatief. De coach is daarbij hooguit sturend en helpt de coachee om in zijn kracht te staan. Door te werken met een duidelijk stappenplan en in te zetten op een welomschreven doel gaan we volle vaart vooruit.

Meer weten over coaching? Bel 0629563450 of neem contact op