Weet jij wat ze over jou schrijven?

Weet jij wat ze over jou schrijven?

Netizens, internetburgers, de echte community builders

Customer Centric Marketing: Netizens, Community Building en Content MarketingJa je leest het goed, Internetburgers, ook wel Netizens genoemd zijn mensen die over geografische grenzen heen kijken en hart hebben voor actief werken aan de ontwikkeling van het internet ten gunste van de grotere wereld. Macrocosmos in plaats van microcosmos. Ze zien de wereld horizontaal – iedereen is gelijk en heeft gelijke kansen – in plaats van verticaal – met rangordes waarin de één leidend is over de ander. Daarbij gaan ze uit van een natuurlijke democratie en niet van de macht van de enkeling. Ze creëren content voor mensen en delen die met mensen. Ze zijn daarbij niet egocentrisch maar hebben het maatschappelijk belang hoog op hun prioriteitenlijstje staan.

Zijn we niet allemaal internetburgers?

Naar schatting is zo’n 45% van de wereldbevolking internetgebruiker. Dat zijn bij elkaar zo’n 3,4 miljard internetgebruikers. Zijn zij dan niet allemaal Netizens, Internetburgers? Nee, er is duidelijk een onderscheid waar te nemen tussen:

 • Inactieven
 • Toeschouwers – mensen die alleen online content bekijken en lezen
 • Deelnemers – mensen die daarnaast Social Media bezoeken en eraan deelnemen
 • Verzamelaars – mensen die online informatie verzamelen en herstructureren bv. door er een #hashtag of een keyword aan toe te voegen
 • Critici – mensen die content van een waardeoordeel voorzien en commentaren posten
 • Makers – mensen die content creëren en publiceren

Netizens zijn de verzamelaars, critici en makers. Zij dragen elk op hun eigen manier actief bij aan het internet. Ze zijn niet slechts gebruikers van internet maar dankzij hen is internet van waarde en neemt deze waarde ook zienderogen toe.

De wens om altijd verbonden te zijn

De belangrijkste eigenschap van een Netizen is het altijd en overal verbonden willen zijn met iedereen die een vergelijkbaar verlangen heeft. Ze vinden het heerlijk om in contact te staan met elkaar en daarbij informatie uit te wisselen. De ene keer zijn ze anoniem, de andere keer komen ze openlijk uit voor hun identiteit. Personal Branding, een term uit de Marketing, is hen niet vreemd. Zelfs wanneer ze geen commercieel doel nastreven. Van buitenaf bezien lijken het vreemden voor elkaar, online zijn het goede vrienden, je beste collega’s en hele vaste relaties die het samen jarenlang goed hebben.

Eén van de sterkste vormen van community building

Het leven in gemeenschappen is niet nieuw. Zo is daar het dorp, de wijk, de kerk, de school, het werk, de familie en meer. We zijn allen onderdeel van diverse communities, gemeenschappen. Online zijn we een onderdeel van Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp enzovoorts. We zijn deelnemers van groepen en bieden informatie aan op pagina’s en delen ons verhaal op ondermeer Instagram. Zo gaan we ongemerkt van 1 op 1 relaties met een enkeling over tot relaties van groepen onderling.

Merkevangalisatie als Branding Strategie

Deze communities vormen niet alleen hele mooie specifieke doelgroepen waarop je jouw specifieke Marketing Strategie kunt richten door middel van wat in de Marketing, Targetting wordt genoemd. Het rechtstreeks tot de doelgroep richten en niet op de massa. Het is een geweldig middel om jouw naamsbekendheid als merk over te brengen op grote groepen mensen. Of eigenlijk, over laten brengen want nee, je doet dat niet zelf. Om jouw waardes kenbaar te laten maken en zo het vertrouwen op te bouwen bij jouw doelgroep. Een belangrijke voorwaarde voor veel klanten.

Netizens als het gezicht van jouw merk

Deze specifieke groep internetburgers die niets liever doen dan verbonden zijn met hun peers en elkaar informatie verschaffen die voor hen onmisbaar is, zijn gewenst of ongewenst het gezicht van jouw merk. Ze zijn zeker binnen bepaalde doelgroepen nog belangrijker dan de boodschappen die de marketeers van een merk na veel onderzoek en afwegingen over het merk vertellen. Zeker wanneer ze gepassioneerd zijn over het merk en er dus ook echt emotioneel mee verbonden zijn hebben ze een enorme waarde. Hun volgers, fans en vrienden hechten erg veel waarde aan wat de netizens over een merk zeggen. Juist omdat ze weten dat zij betrouwbaar zijn. Ze hebben geen enkele reden om het mooier voor te doen.

Ze creëren content, content en nog meer content

Of je het als merk nu wilt of niet, ze creëren enorm veel content over jouw merk, deze nitizens. Ze schrijven artikelen, blogs, e-books, maken infographics, video’s en meer over jouw merk. Ze worden vaker bekeken, meer gedeeld en worden eerder geloofd dan alles wat jij als merk zelf online zet. Ze zijn daarbij geheel onafhankelijk en doen dit dan ook ongecensureerd en recht uit het hart. En geloof mij, zelfs wanneer jij helemaal niets aan Online Marketing doet, weten zij jou te vinden en zullen ze content over jou creëren. Je kunt ze dus maar beter te vriend houden.

Wat is jouw rol als merk? Hoe ziet de community jou?

Ik blijf het herhalen, de meeste bedrijven zijn te veel bezig met de boodschap die zij zelf over hun dienst of product uitzenden. Ze focussen zich alleen op wat zij willen zeggen. Op wat er volgens henzelf zo fantastisch is aan hun dienst of product. Terwijl de doelgroep, de klant, een hele andere behoefte heeft. Ze willen niet langer alleen maar horen wat er in de ideale situatie goed aan is. Ze willen de harde waarheid. Ze willen direct van anderen horen hoe jij met service om gaat. Wat de keiharde voor- en nadelen zijn. Daarnaast zijn ze gevoelig voor de emoties van hun voorganger, jouw eerdere klanten. Is die met een goed gevoel bij jou weggegaan en hebben ze hierover met lof gesproken op het internet, dan is dat voor hen een goede reden om dat ook te willen.

Zet Customer Centric Marketing op nummer 1

Marketing is misschien wel het meest dynamische vak wat er bestaat. Wat gisteren waar was kan vandaag al achterhaald zijn. De middelen die we gebruiken, de Marketing Automation Tools, ontwikkelen zich in rap tempo. Terwijl de basis hetzelfde blijft drijven we steeds verder af van het centraal zetten van de klant. Die weet als geen ander wat hij wil. Wat zijn probleem is. Waar hij een oplossing voor zoekt. Waar hij gevoelig voor is om hem te overtuigen en welke woorden hij gebruikt wanneer hij naar jou op zoek is. Zet de klant daarom op 1 en richt je tot hem op de manier die het beste bij hem past. Weet je niet hoe? Ga dan het gesprek met mij aan, dan kijken we er samen naar. Voor mij is 2019 hét jaar van de Customer Centric Marketing. Meer dan ooit kun je daar het verschil mee maken.

Doorpraten over Customer Centric Marketing? Bel 06 29563450 of stuur een e-mail naar info@global-lexis.com

Hoe creatief ben jij als ondernemer?

Hoe creatief ben jij als ondernemer?

Creatief ondernemen kun je leren. Meld je hier aan voor een coachingsgesprek

Creatief ondernemen

Alles begint met een creatief idee

Eén belangrijke eigenschap van ondernemers is creativiteit. Het uitwerken van een nieuwe strategie of het bijwerken van een bestaande strategie is ten dele een ongestructureerd en onbeheerst denkproces. We doen het deels zonder dat we hierbij nadenken. Naar alle waarschijnlijkheid zetten we met ons rationele denken de doelstelling uit (De Why uit Simon Sinek’s boek Start with why) maar dan wordt er al snel een beroep gedaan op het creatieve denken (Hoe gaan we dit doen?). En dat is nu net waar het bij veel ondernemers die bij een marketing bureau binnenstappen hapert. Waarom ze niet zo succesvol zijn als ze zouden willen zijn. Creatief zijn vraagt om een zekere mate van onbekommerdheid. Om een zorgeloos, een vrij denken. Niet gebonden aan regels en kaders.

Creativiteit als voorwaarde voor succes

Alle ondernemersactiviteiten komen voort uit nieuwe ideeën. Alles begint met een idee, zei de psychiater waar ik als student les van had eens. Terwijl ik de menselijke psyche probeerde te doorgronden, noch voordat ik wist dat ondernemer zou worden, werd door haar het zaadje voor het ondernemerschap gepland. Zonder droom komt er niets tot stand. Creativiteit is namelijk een voorwaarde voor succes. Maar wat is dan toch die creativiteit? En hoe kunnen we het hebben ervan stimuleren? Is het iets dat je gewoon wel of niet hebt, zoals vroeger vaak gedacht werd? Of kun je het ook daadwerkelijk ontwikkelen?

Creatief zijn kun je leren

Ieder mens bezit een bepaalde mate van creativiteit. Bovendien zijn deze creatieve eigenschappen positief te beïnvloeden. We kunnen deze eigenschappen verder ontwikkelen waarna we ze in kunnen zetten voor het doel dat we voor ogen hebben: Een succesvolle ondernemer zijn. Dat is een hele geruststelling, niet waar? De gedachte dat we nu eenmaal een bepaalde mate (Lees: een beperkte mate) van creativiteit bezitten is de grootste beperkende factor. Het idee op zich remt de creativiteit per definitie af. Het helpt ons niet om zo over onszelf te denken.

Welke vaardigheden bepalen onze zakelijke creativiteit?

Wanneer we weten welke creatieve eigenschappen ons succes bepalen, weten we ook welke vaardigheden we verder zouden kunnen ontwikkelen om nog creatiever te worden dus nog succesvoller te worden. Ze zijn wellicht niet direct herkenbaar als creatieve vaardigheden maar wanneer we de invloed ervan op ons functioneren wat verder onderzoeken zullen we zien dat ze een belangrijke voorwaarde vormen om zorgeloos en vrij te kunnen denken. Het uitgangspunt van creativiteit.

 1. Het openstaan voor experimenten – Het jezelf durven en willen begeven op nieuwe terreinen. Het Out of the Box durven denken en op een ongewone manier naar zaken te durven kijken.
 2. Een ongehoorde nieuwsgierigheid – Het jezelf verwonderen en met een houding van nieuwsgierigheid over de vele mogelijkheden die je als ondernemer hebt in de wereld begeven. Steeds opnieuw zoekende naar nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.
 3. Het accepteren en verzoenen van schijnbare tegenstellingen – Het verder durven kijken dan dat wat je voor mogelijk acht. Ook wanneer het de schijn tegen heeft kunnen zien hoe de tegenstellingen elkaar juist aanvullen en tot succes leiden.
 4. Het onafhankelijk kunnen zijn in oordeel, idee en actie – Het je niet laten leiden door sociaal wenselijke richtlijnen maar bij jezelf blijven en je laten leiden door dat wat bij jou past. Dat waar jij in gelooft. Ook als je daarmee niet aan de verwachtingen van anderen voldoet.
 5. Het nemen van verantwoordelijkheden – Het je niet laten verleiden om de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en je eigen emoties en dus voor jouw succes als ondernemer bij een ander neer te leggen maar deze juist helemaal zelf op te eisen.
 6. Doorzettingsvermogen, volharding en koppigheid – Het je niet laten ontmoedigen wanneer de weg ernaartoe zwaarder is dan je had gehoopt. Gewoon doorgaan en volhouden ook wanneer het tegenzit. Net zolang totdat het doel is bereikt. Maar niet als een kip zonder kop.
 7. Flexibel zijn – Wanneer het linksom niet lukt, dan maar rechtsom. Wanneer het niet gaat zoals je had verwacht, dan desnoods op een andere manier. Maar ook, het bijstellen van het doel wanneer dat nodig mocht zijn. Niets is immers statisch. Het is één groot veranderend veld.
 8. Het openstaande voor de inbreng van het onbewuste – Niet alles willen verklaren, beheersen en controleren maar openstaan voor onbewuste verschijnselen die buiten ons bewustzijn plaatsvinden welke wij niet met onze ratio aansturen maar tot ons lijken te komen.
 9. Vrij zijn van de angst om te falen – Niet bang zijn om fouten te maken want wie geen risico durft te nemen zal ook nooit succesvol zijn. Juist het nemen van een risico is de snelste weg tot succes. Het maakt dat we onze bestaande beperkingen overstijgen en groeien als ondernemer.
 10. Het denken in beelden – Het jezelf niet beperken tot het denken op één manier (Lees: rationeel). Juist het denken in beelden of het je laten leiden door gevoelens opent deuren en brengt je op nieuwe ideeën die je anders niet had gehad. Je kunt altijd nog onderzoeken hoe realistisch ze zijn.
 11. Het durven schrappen – Het durven loslaten van datgene dat je niets brengt. Het selectief leren zijn. Omdat niet alles bijdraagt tot succes is het vele malen effectiever om dat wat je niets brengt los te laten in plaats van als ballast bij je te dragen. Of terwijl, durf te kiezen.

Het resultaat: Innovatie

De uitkomst noemen we innovatie. We zijn dan als bedrijf en als ondernemer, of zelfs als product en dienst, geïnnoveerd. Zeg maar, gegroeid. De creativiteit heeft ons iets gebracht wat we voorheen nog niet hadden. Het slaat een brug tussen de missie van vandaag en de missie van morgen. We zouden onze nieuwe visie ervan kunnen distilleren. Totdat we opnieuw innoveren en het hele proces opnieuw doorlopen met opnieuw groei tot gevolg. Ik zeg wel eens gekscherend je hebt ondernemers en echte ondernemers. De eerste groep bestaat uit mensen die hun inkomsten verdienen als zelfstandige zonder daarbij voor een baas te werken. Echte ondernemers daarentegen zijn altijd met innovatie bezig. Ze blijven gemotiveerd om met behulp van hun creativiteit te groeien en nog succesvoller te worden.

Creatief ondernemen kun je leren tijdens coachingsgesprekken

Vind jij het nog best lastig om als ondernemer creatief te zijn en zo het beste uit jezelf en je bedrijf te halen? Zou je graag succesvoller willen zijn maar vraag je je af hoe? Weet je best hoe je nieuwe klanten kunt werven maar vind je het lastig om andere klanten aan te trekken? Klanten die meer aansluiten bij wie jij bent? Heb je twijfels over de dienst of het product dat jij aanbiedt? Tijdens onze coaching sessies gaan we samen opzoek naar jouw beperkingen en zetten deze om in kwaliteiten die voor jou werken. GLOBAL LEXIS | Online Marketing biedt de perfecte combinatie van Coaching en Marketing. Zakelijk coachen waarbij de marketing doelstellingen de belangrijkste leidraad zijn zodat niet alleen jijzelf groeit maar jouw bedrijf ook.

Wil jij groeien als ondernemer en creatiever te werk gaan in jouw bedrijf? Maak dan nu een afspraak