Linkbuilding

Linkbuilding: Het online netwerken van ondernemers

Google hecht meer waarde aan een site als bezoekers er meer waarde aan hechten

Het idee is simpel. Google ‘zoekt’ redenen om de ene site beter te positioneren dan de andere. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de website zelf (on site activiteieten) maar ook naar de relatie met andere websites en vermeldingen op andere plaatsen op het internet. Wanneer hieruit blijkt dat gebruikers de ene website meer waarderen dan de andere (bijvoorbeeld doordat hij vaker en door meer bezoekers wordt bezocht) zal deze eerste een betere positie krijgen in de zoekmachine resultaten.

Online Presence is juist voor bedrijven erg belangrijk

Het stopt niet met het ontwerpen en bouwen van een website. Uiteindelijk draait het erom dat de juiste mensen uw site bezoeken en tot de actie overgaan die u als eigenaar wenst. Pas dan bent u tevreden. Er zijn globaal drie typen bezoekers:

  • Directe bezoekers -Zij hebben uw domeinnaam zelf geopend
  • Bezoekers vanuit zoekmachines – Zij hebben u gevonden in bv. Google, Yahoo of Blinq
  • Doorverwezen bezoekers – Zij hebben op een andere website naar u doorgeklikt

Linkbuilding plaatst uw website in een groter kader